De Stad Gent wil de conditie, kwaliteit en duurzaamheid van haar uitgebreid gebouwenpatrimonium verbeteren en aan de hedendaagse en toekomstige normen laten voldoen. Daarom investeert de Stad Gent permanent in haar gebouweninfrastructuur en dit zowel in het gebouw als in de gebouwtechnieken. Bij deze investeringsprojecten worden o.a. daken, buitenbeglazing, binnen-afwerkingen, HVAC-installaties, liften, elektriciteitsinstallaties en dergelijke vernieuwd. Hierbij staat het verduurzamen van de gebouwen naar onderhoud en energieverbruik en een verbeterde gebruikskwaliteit voorop. Hiernaast zijn er regelmatig bouwkundige en technische aanpassingen en onderhoudswerken nodig aan de bestaande gebouwinfrastructuur teneinde de gebouwen beter bij de veranderende invulling en noden van de gebruikers te laten aansluiten. Tot slot zijn er de grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hier wil de stad zowel op kwalitatief als ecologisch vlak een voortrekkersrol vervullen.

De dienst FM Welzijn van de Stad Gent zoekt verschillende profielen om haar facilitair team te versterken. Concreet gaat het om:

Interesse? Klik op de links en verneem alles wat je moet weten!