De Stad Hasselt zoekt voor onmiddellijke invulling een diensthoofd vergunningen (m/v) voor de afdeling Ruimtelijke Ordening. Het gaat om een contractuele en voltijdse aanwerving. Tegelijk wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.

“In het begin focus je op omgevingsvergunningen en je begeleidt de volledige dienst in het veranderingsproces. Nadien behoren de vergunningen van de andere beleidsdomeinen zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, economie, mobiliteit en parkeren ook tot je takenpakket. Je bent verantwoordelijk voor de correcte aflevering en het correct toepassen van de regelgeving met betrekking tot de vergunningen. Je geeft leiding aan, coacht en ondersteunt de medewerkers van de dienst bij het behalen van goede resultaten en het ontwikkelen van hun competenties.”

“Heb je minstens 2 jaar relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening of milieu én een master diploma of universitair diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs van architectuur of burgerlijk ingenieur-architect. Interesse? Solliciteren kan tot en met 8 september 2017.”

Meer informatie op https://www.hasselt.be/nl/vacatures#fcid-2385.