Functieprofiel:

  • Je geeft leiding aan jouw diensten zodat een optimale dienstverlening aan de burger kan gewaarborgd worden. Je stuurt interne en externe diensten op een efficiënte en gestructureerde manier aan.
  • De coördinatie moet kaderen binnen de vastgestelde strategische en managementdocumenten (zoals meerjarenplan, budget, afsprakennota’s, …) van de stad in het algemeen en die van de eigen sector in het bijzonder, teneinde de korte- en lange termijn doelstellingen van de stad Ninove te realiseren en de dienstverlening en optimale werking te verzekeren.
  • Meer informatie over de functie-inhoud lees je in de  op www.ninove.be/vacatures.
  • Dankzij jouw oog voor kwaliteit en sterke coördinerende vaardigheden zorg je voor een vlotte opvolging van het patrimoniumbeheer, de uitbestede werken en de werken in eigen beheer (beheer en onderhoud openbaar en privaat gebouwenpatrimonium, riolering, wegenis, groenvoorzieningen, gebouwen, ….).
  • Als coördinator technische uitvoeringsdienst beschik je over een grondige technische kennis en expertise van jouw vakdomein en volg je nieuwe ontwikkelingen op.
  • Als directeur technische uitvoering rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur.
  • Je maakt deel uit van het managementteam (N-team)
  • Je geeft leiding aan de diensthoofd technische uitvoering en het diensthoofd investeringen of bij ontstentenis hun ondergeschikten alsook aan de stafmedewerkers binnen de sector.

Interesse?
Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 12 april 2022 via andy.ide@vdl.be.

Alle info en solliciteren via deze link!