De stad en het OCMW Diest gaan over tot aanwerving en aanleg van een wervingsreserve voor de functie van: voltijds projectleider bouw in contractueel dienstverband.

Je taken:

  • Je staat in voor de opvolging van de grotere renovatieprojecten van voorbereidingsfase tot de uiteindelijke oplevering
  • Je maakt voor de toegewezen werven een planning op rekening houdend met de beschikbaarheid van personeel, materiaal en machines
  • Bij de uitvoering sta je in voor het aansturen van het eigen personeel alsook de coördinatie van de eventuele onderaannemers. Hierbij staan veiligheid en milieubewust werken centraal
  • Je bent het aanspreekpunt voor de onderaannemers, architect, de opdrachtgever en de veiligheidscoördinator
  • Voor alle werven controleer je de kwaliteit, rendementen en budgetten en heb je de verantwoordelijkheid over het financiële resultaat
  • Je geeft mee vorm aan het vastgoedbeleid en bouwt de nodige technische expertise op
  • Je rapporteert in deze functie rechtstreeks aan het diensthoofd

 

Meer info over deze vacature op: https://www.diest.be/vacature-projectleider-bouw