Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (CDG) legde voor het voorjaar van 2017 zes opleidingsdagen vast rond de Nederlandse norm NEN 2767. Deze norm legt een methode vast om de conditie van gebouwen op een uniforme wijze in kaart te brengen. Het is in Nederland een onmisbaar instrument geworden bij het onderhouden, verkopen en verhuren van gebouwen. Zoals de afgelopen jaren organiseerde CDG een dag rond de theorie van NEN 2767, alsook twee praktijkdagen waarbij de norm getoetst wordt in een concreet gebouw, resp. op de gebouwschil en op de aanwezige technische installaties. Nieuw dit voorjaar zijn de drie voortgezette opleidingsdagen, waarin gekeken wordt naar de rol van NEN 2767 in de vastgoedstrategie, meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten.   

 

Na amper een maand waren de eerste drie opleidingsdagen helemaal volzet! Daarom werd voor de twee praktijkdagen telkens een bijkomende dag georganiseerd. In totaal schreven voor deze vijf opleidingsdagen al meer dan 70 mensen in. Ook de drie bijkomende en meer geavanceerde opleidingsdagen rond NEN 2767 – voorzien in april, mei en juni 2017 – lopen ondertussen goed vol. Het succes van deze opleidingsdagen maakt dat CDG de basisopleidingen (theorie, gebouwschil en installaties) dit najaar zal hernemen in Gent. Na Brussel, Beringen en Antwerpen komt daarmee een vierde regio aan bod. Noodzakelijk, want ook vanuit Oost- en West-Vlaanderen is er veel vraag naar een degelijke basisopleiding rond NEN 2767. Meer informatie over onze opleidingen op www.gebouwbeheerder.be.

 

De grote vraag naar deze opleidingen is een weerspiegeling van de groeiende ambities op het gebied van gebouwbeheer. Daarbij wordt steeds meer gegrepen naar de Nederlandse norm als toetssteen. De moeilijkheid die daaruit volgt, is uiteraard dat er zo goed als geen gekwalificeerde inspecteurs op de Belgische markt zijn. Daarom ontwikkelt Centrum Duurzaam Gebouwbeheer momenteel samen met een aantal cruciale partners een certificatiesysteem voor gebouwinspecteurs. Kandidaten zullen een examen moeten afleggen om een NEN 2767-certificaat te verwerven. Afhankelijk van de gekozen specialisatie zijn ze dan gecertifieerd om de gebouwschil of de installaties van gebouwen te inspecteren en erover te rapporteren. De inspecteurs moet wel een bepaald aantal inspectieverslagen kunnen voorleggen om hun certificaat te behouden. Alle concrete informatie is binnenkort te lezen op www.gebouwbeheerder.be.