VLISOG vzw organiseert dit voorjaar Nederlandstalige examens voor de certificatie van inspecteurs van gebouwen volgens de Nederlandse norm NEN 2767.

Verloop van de certificatie

Kandidaten kunnen zich aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Ze worden geacht voldoende technische kennis te hebben om resp. inspecteur gebouwschil of inspecteur technieken te worden. Deelnemers worden persoonlijk gecertificeerd, dus niet de organisatie die ze vertegenwoordigen. De vzw VLISOG organiseert eerst de theoretische examens, die opgesteld en geëvalueerd worden door een onafhankelijk stuurcomité. Wie slaagt, wordt toegelaten tot een praktisch examen – een proefinspectie. Wie ook hiervoor slaagt, ontvangt het certificaat. De examens en het certificaat zijn op dit moment enkel Nederlandstalig.

Data en locaties van de examens

Theorie:

  • 19 april 2018 (10u-13u), Vl. Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

Praktijk:

  • 17 mei 2018 (10u-13u), Ferrarisgebouw, Koning Albert-II-laan 20, 1000 Brussel
  • 14 juni 2018 (10u-13u), Ferrarisgebouw, Koning Albert-II-laan 20, 1000 Brussel

Kostprijs van de examens

Deelname aan het theoretisch examen kost 150  €, excl. BTW. Bij slagen ontvangt men een bewijs, dat toegang geeft tot het praktisch examen (inventarisatie-oefening en gebouwinspectie met geschreven verslag). Deelnemen aan het praktisch examen kost 600 €, excl. BTW.

Bijkomende informatie

Het certificaat wordt uitgereikt door BCCA, een geaccrediteerd organisme. Klik hier voor alle mogelijke informatie over het gehele certificatiegebeuren, inclusief betwistingsprocedure, het referentiekader, competentieprofielen voor de twee types van inspecteurs, en de toelatings- en bijscholingsvereisten. Als referentie wordt uitgegaan van de meest recente versie van de NEN 2767. U kunt voor al uw vragen terecht bij dhr. To Simons, to@cedubo.be of 011/79.97.53. Deze certificatie komt tot stand met de steun van VCB en WTCB.

Inschrijven kan hier.