Vacature Diensthoofd Gebouwen
• Bestuur: Stad Beringen
• Contract: Onbepaalde duur
• Werkduur: 38 uur
• Weddeschaal: A1a-A2a
• Solliciteer tot en met: 07-12-2016

Bestuur
Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Wil jij meewerken aan deze vernieuwing? Dan is de vacature diensthoofd gebouwen misschien iets voor jou.

Functie
De dienst gebouwen staat in voor het vernieuwen en in stand houden van het stedelijk gebouwenpatrimonium (scholen, cultuurcentra, sporthallen, kantoren, woningen, …) en werkt nauw samen met haar interne klanten.
Je staat in voor de coördinatie van de planning, voorbereiding en uitvoering van een pakket van diverse investeringsdossiers, projecten en studieopdrachten. Je verdeelt taken en dossiers op een efficiënte manier onder je medewerkers. Je ontwikkelt een visie op gebouwen, patrimonium en technisch onderhoud voor de stad en het OCMW. Je stelt de (strategische) meerjarenplanning en het jaarlijkse budget op met bijhorende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van de dienst. Je vertaalt het HR-beleid van de organisatie naar de eigen dienst en detecteert tijdig personeelsbehoeften.

Profiel
Je bezit een masterdiploma, een diploma hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld. Je bent een geboren peoplemanager die zijn team resultaatgericht coacht. Naast je technische inzicht beschik je over het nodige organisatietalent en oordeelkundig vermogen om de dossiers/projecten uit te voeren en op te volgen.

Aanbod
Een boeiende functie met op korte termijn heel wat uitdagingen. Een contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur. Een verloning in weddeschaal A1a-A2a eventueel aangevuld met relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar, overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen. Daarnaast zijn er eveneens maaltijdcheques,   etsvergoeding, kansen tot bijkomende vorming, enz. voorzien. Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve.

Bijkomende informatie
Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de functie, de aanwervingsprocedure en de tewerkstelling kan je terecht op onze website: http://beringen.hro.be/job.php?id=43 of bij Sabrina Leten, dienst personeel & organisatie (sabina.leten@beringen.be) of 011 43 03 85 Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim Smolders (wim.smolders@beringen.be).

De uiterste datum voor je kandidatuurstelling is woensdag 7 december 2016.  Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.