Vacatures

Stad Beringen: vacature ingenieur / diensthoofd wegen en publieke ruimte (M/V)

Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staat Beringen voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een eengemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe. Wil jij meewerken aan deze vernieuwing? Dan is de vacature diensthoofd wegen & publieke ruimte misschien iets voor jou. Functie Als diensthoofd wegen & publieke ruimte krijg je een actieve en brede rol in de verdere ontwikkeling [...]

S&R Group zoekt Facility Coördinator

Wie zijn wij? S&R Group nv exploiteert momenteel 6 Lago zwemparadijzen met telkens een uitgebreid en gevarieerd aanbod: een sportzwembad met instructiebad, een familievriendelijk recreatief aanbod; wellness-faciliteiten en een gastronomisch aanbod in ons Rest-eau-Café. Door de opening van het zevende en achtste centrum in 2018 en een extra centrum in 2019 staan we voor een stevige groei. Dit betekent ook dat ons nationale team aan uitbreiding toe is. Onze centra kaderen in een PPS-formule (privaat publieke samenwerking) die gemeentebesturen en andere publieke partners opzetten om hun sport- en zweminfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. Privé partner S&R Group [...]

Technisch gebouwbeheerder gezocht bij Vlaamse overheid – Department CJM

Profiel  Deze vacature wordt opengesteld als knelpuntfunctie waardoor er afgeweken wordt van de gebruikelijke diplomavoorwaarden. Op de uiterste inschrijvingsdatum 18 maart 2018 voldoe je aan onderstaande voorwaarden: Je beschikt over een masterdiploma in de industriële wetenschappen OF Je combineert een bachelor- of graduaatsdiploma (in een technische richting) met minstens 2 jaar relevante werkervaring. Behaalde je jouw diploma buiten de Benelux, dan moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands, dan [...]

Vlaamse overheid zoekt technisch gebouwbeheerder (M/V)

De Vlaamse overheid zoekt een technisch gebouwbeheerder (M/V, masterdiploma) voor het departement Cultuur, Jeugd en Media met een voltijds contract voor onbepaalde duur. De Stafdienst Infrastructuur staat in voor: Het verlenen van investeringssubsidies voor grote (stedelijke) en sectorale accommodaties in de sectoren cultuur en jeugd (bovenlokale jeugdinfrastructuur, erkende kunstencentra en erkende muziekcentra). Het optreden als bouwheer voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd (30-tal accommodaties): (ver)kopen, (ver)bouwen en renoveren. Actuele grote bouwprojecten zijn: grondige renovatie het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, eerste fase masterplan De Hoge Rielen te Kasterlee, en plaatsing [...]

Stad Hasselt zoekt Diensthoofd vergunningen ruimtelijke ordening

De Stad Hasselt zoekt voor onmiddellijke invulling een diensthoofd vergunningen (m/v) voor de afdeling Ruimtelijke Ordening. Het gaat om een contractuele en voltijdse aanwerving. Tegelijk wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar. "In het begin focus je op omgevingsvergunningen en je begeleidt de volledige dienst in het veranderingsproces. Nadien behoren de vergunningen van de andere beleidsdomeinen zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, economie, mobiliteit en parkeren ook tot je takenpakket. Je bent verantwoordelijk voor de correcte aflevering en het correct toepassen van de regelgeving met betrekking tot de vergunningen. Je geeft leiding aan, coacht en ondersteunt de medewerkers van de dienst [...]

Vacature Diensthoofd Gebouwen (Stad Beringen)

Vacature Diensthoofd Gebouwen • Bestuur: Stad Beringen • Contract: Onbepaalde duur • Werkduur: 38 uur • Weddeschaal: A1a-A2a • Solliciteer tot en met: 07-12-2016 Bestuur Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Wil jij meewerken aan deze vernieuwing? Dan is de vacature diensthoofd gebouwen misschien iets voor jou. Functie De dienst gebouwen staat in voor het vernieuwen en in stand houden van het stedelijk gebouwenpatrimonium (scholen, cultuurcentra, sporthallen, kantoren, woningen, ...) en werkt nauw samen [...]

Gemeente Diepenbeek op zoek naar technisch verantwoordelijke gebouwen

De gemeente Diepenbeek legt een wervingsreserve aan voor de functie van technisch verantwoordelijke (M/V) C1-C3 in contractueel verband, voltijds: Hoofddoel van de functie : - het in optimale conditie houden van de gemeentelijk gebouwen - het correct toepassen van de wettelijke bepalingen inzake het onderhouden van de gemeentelijk gebouwen binnen de technische dienst gebouwen - het efficiënt realiseren van de uitvoering van de werken ten einde de burger ten dienste te staan - het ondersteunen en adviseren van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de gemeentelijk gebouwen Voor deze functie komen zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten in aanmerking. De kandidaturen voor deelname aan de [...]

Beringen en Ham zoeken technisch adviseur lokaal woonbeleid

TECHNISCH ADVISEUR HaBer B1-B3 – contractueel – 19 uur Situering: In het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband is de gemeente Ham en Beringen als aan zijn derde projectfase inzake Wonen begonnen. Met het projectteam HaBer, bestaande uit zeven medewerkers, ligt de focus op verschillende aspecten inzake wonen in Ham en Beringen. Het is de bedoeling om het lokaal woonbeleid met dit project meer te ondersteunen in beide gemeentes en uitvoering te geven aan een gedegen woonbeleidsvisie. Aan de hand van een woonloket per gemeente kunnen inwoners meer informatie krijgen over verschillende aspecten rond wonen. Maar daarnaast organiseert het team eveneens [...]

Energiespecialist Soloya zoekt zelfstandige vertegenwoordiger

Door zijn sterke groei het afgelopen jaar is energiespecialist Soloya op zoek naar een zelfstandige vertegenwoordiger voor de regio Limburg/Antwerpen/Vlaams Brabant. Soloya biedt o.m. zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en spouwmuurisolatie aan.   Soloya verwacht het volgende van kandidaten: •Bezoeken van potentiële klanten (wordt aangeleverd) •Bedrijfskennis en voorstelling •Productkennis en voorstelling •Kort opvolgen en tijdige afspraken maken •Sterke gedrevenheid om verkoopdoelstellingen te realiseren •Empathisch en analyserend vermogen •As-built verkoopsdossier opstellen •Verloning op commissiebasis   Alle concrete informatie op www.soloya.be/vacatures.  

  • Gemeenschapscommissie

Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt Directeur Gebouwen en Patrimonium

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een selectieprocedure voor een mandaatfunctie Directeur Gebouwen en Patrimonium Je ontwikkelt en implementeert een patrimoniumbeleid voor de VGC. Je hebt hierbij uitgesproken aandacht voor principes zoals rationeel energieverbruik,  duurzaamheid, toegankelijkheid en een optimaal gebruik van de infrastructuur, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten.   Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en het uitwerken van het VGC-investeringsbeleid. Je volgt de investeringssubsidies op en je levert een actieve bijdrage aan de wijkcontracten en stadsvernieuwingsprojecten waar de VGC haar schouders onder zet. Je beheert ook de begroting en de financiën voor Gebouwen en Patrimonium. Je leidt een team van [...]