Bouw je mee aan Brussel? Wil jij het beleid voor het patrimonium van de VGC mee vorm geven? Stel je dan kandidaat uiterlijk op 16 oktober 2022. 

 Brusselminded gebouwenbeheer 

De VGC zoekt een directeur Gebouwen en Patrimonium voor onmiddellijke indiensttreding. Je ontwikkelt en implementeert een dynamisch investeringsbeleid voor Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen. Een optimaal en polyvalent gebruik van de infrastructuur, een klantgerichte aanpak, een efficiënt beheer, rationeel energieverbruik, duurzaamheid en het vergroten van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het vastgoed staan hierbij centraal, zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovaties.

Word jij de nieuwe directeur Gebouwen en Patrimonium? 

Je hebt minstens drie jaar leidinggevende ervaring, of acht jaar professionele ervaring. Je hebt een duidelijke visie over hoe je een meerwaarde kunt betekenen voor de VGC als overheidsorganisatie. Je hebt voeling met de grootstedelijke context van Brussel. Als lid van het managementcomité draag je de missie en de visie van de VGC mee uit. Je bent vertrouwd met overheidsmanagement en overheidsfinanciën en beheerst de regelgeving van toepassing in jouw domein. Je neemt initiatief, je bent innovatief en werkt klantgericht. Je stelt je dienstbaar op, je bent integer en betrokken. Je kunt plannen en organiseren en je weet je team van 28 medewerkers te inspireren en te motiveren.

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan voor deze mandaatfunctie van zes jaar, meermaals hernieuwbaar.

Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan tot en met zondag 16 oktober 2022 om 0.00 uur. Een uitgebreide beschrijving van de functie en wat je van ons kunt verwachten, vind je op www.vgc.be/vacatures. Solliciteer via https://www.searchselection.com/nl/jobs/9724

De VGC is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We richten ons tot iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.