Het Facilitair Bedrijf haalt het energieverbruik omlaag in diverse grote gebouwen van de Vlaamse overheid aan de hand van de norm ISO 50001. Het ultieme doel: de klimaatverandering tegengaan door een verminderde uitstoot van broeikasgassen en de energiefactuur terugdringen door een verlaging van de energiekosten.

Het energieverbruik verminderen gebeurt aan de hand van een systeem voor energiebeheer, volledig volgens de vereisten van de internationaal vastgelegde norm ‘ISO 50001’.

Het Facilitair Bedrijf heeft hiervoor een certificaat ontvangen en is sinds 6 februari 2017 ISO 50001-gecertificeerd voor 10 kantoorgebouwen! Dit certificaat is een label om aan externe partijen te laten zien hoe het Facilitair Bedrijf zijn energie beheert als een kwaliteitsvolle organisatie.