De Vlaamse overheid zoekt een technisch gebouwbeheerder (M/V, masterdiploma) voor het departement Cultuur, Jeugd en Media met een voltijds contract voor onbepaalde duur.

De Stafdienst Infrastructuur staat in voor:

  • Het verlenen van investeringssubsidies voor grote (stedelijke) en sectorale accommodaties in de sectoren cultuur en jeugd (bovenlokale jeugdinfrastructuur, erkende kunstencentra en erkende muziekcentra).
  • Het optreden als bouwheer voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd (30-tal accommodaties): (ver)kopen, (ver)bouwen en renoveren. Actuele grote bouwprojecten zijn: grondige renovatie het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, eerste fase masterplan De Hoge Rielen te Kasterlee, en plaatsing van geautomatiseerde theatertrekken in de Singel te Antwerpen.
  • Het ten laste nemen van het (preventief) eigenaarsonderhoud en de onroerende voorheffing voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd.
  • Het (ver)huren, (ver)pachten en het ten laste nemen van de beschikbaarheidsvergoedingen voor gebouwen en terreinen binnen het beleidsdomein.
  • Het co√∂rdineren van Publiek-Private Samenwerking en de alternatieve financiering binnen het beleidsdomein.

Je ondersteunt interne en externe klanten op het vlak van het onderhoud van de gebouwen via het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de dienstverlening en zo bij te dragen aan de instandhouding van het patrimonium.

Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren teneinde aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren binnen de vereiste tijdspanne.

Voor de volledige vacature: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen/vacatures/technisch-gebouwbeheerder