Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht van gebouweigenaren en -beheerders. Enerzijds doordat de maatschappelijke betrokkenheid van veel organisatie is toegenomen. Anderzijds zien we een toename in wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en energiebesparing. Dit resulteert in een behoefte aan nieuwe stuurinformatie als input voor het technisch vastgoedbeheer binnen organisaties. Denk aan de wijze waarop organisaties kunnen voldoen aan de minimale eis van energielabel C vanaf 2023 en de informatieplicht energiebesparing vanaf 1 juli 2019..

 

Een waardevol instrument is het duurzaam meerjaren onderhoudsplan, ook wel DMOP of DMJOP genoemd. Dit is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat ook verbetermaatregelen bevat ten aanzien van duurzaamheid. En hoewel ik overtuigd ben van de toegevoegde waarde van het combineren van het MJOP met  duurzaamheid van gebouwen, bestaat er altijd nog veel onduidelijkheid over wat een DMOP is en welke toegevoegde waarde dit instrument kan bieden.

 

Op dinsdag 6 november om 15.00 uur organiseert Planon Building Management daarom een gratis webinar over dit onderwerp.

 

In dit webinar leert u meer over:

  • Veranderende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid
  • De voordelen van het verduurzamen van uw meerjaren onderhoudsplan
  • De verschillende variaties van het duurzame meerjaren onderhoudsplan
  • Hoe u een duurzaam meerjaren onderhoudsplan ontwikkelt
  • De belangrijkste valkuilen bij het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

 

Komt de datum of tijd niet goed uit? Meld u dan toch aan en we sturen u de opname.

 

Wilt u niet wachten tot dinsdag 6 november of geeft u de voorkeur aan een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met ons op.