Centrum Duurzaam Gebouwbeheer en BCQS bieden op u op 29/4 een webinar aan met als titel “Risicogedreven rapporteren bij conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767”. Het inspecteren van gebouwen d.m.v. een audit volgens NEN 2767 kan verschillende doelen hebben: bepalen van onderhoudsbehoeften en -budgetten, nulmeting bij oplevering van nieuwbouw, kopen en verkopen, huren en verhuren, enz. Men kan de inspectie doen vanuit het oogpunt om wettelijk in orde te zijn met het gebouw of om het gebouw in een bepaalde conditie te houden of te krijgen.

Steeds vaker wordt er evenwel voor gekozen om ook risicogedreven te gaan inspecteren. Dit betekent concreet dat het aspect “risico” een veel centralere factor wordt in de inspectie en de daaruit volgende rapportering. De Vlaamse overheid kiest daar bijvoorbeeld al enkele jaren voor. Wanneer het gaat over risico’s, dan spelen de volgende zaken:

  • Het onderkennen van relevante risicoaspecten
  • Het bepalen van de hoogte van het risico
  • Het handelen op basis van de geconstateerde risico’s

Bijvoorbeeld: staan de grootste risico’s in het inspectieverslag? De meest relevante risico’s? Waarom staat er in het verslag dat een bepaald gebouwonderdeel conditiescore 5 heeft, maar niet wat daar de risico’s van zijn? Enz.

BCQS organiseert een opleidingsnamiddag rond risicogedreven rapporteren bij conditiemeting van gebouwen. Expert Marc Heijmans zoomt daarbij in de risicomatrix en hoe die op een relevante manier kan gehanteerd worden in de inspectie en het verslag. Ook is er aandacht voor de combinatie van de aandachtspunten “conditie” en “risico” in het verslag. Tijdens de opleidingsdag is er zowel aandacht voor het perspectief van de opdrachtgever als van de inspecteur. Deze opleiding is goed voor twee studiepunten voor de bijscholing van gecertificeerde inspecteurs NEN 2767.

Dit webinar vindt plaats op woensdag 29 april 2020 tussen 13u15 en 16u30. Marc Heijmans, expert van het ingenieurs- en organisatieadviesbureau PVM, is docent op deze dag. Na inschrijving krijgt u de link voor het webinar (Zoom) doorgestuurd. U hebt geen aparte software of voorzieningen nodig, behalve een computer met webcam, een internetaansluiting en eventueel een hoofdtelefoon met microfoon.

Info en inschrijven via: https://www.gebouwbeheerder.be/activiteiten/activiteit/risicogedreven-rapporteren-bij-conditiemeting-van-gebouwen-brussel/