Centrum Duurzaam Gebouwbeheer start eerstdaags met een eerste werkgroep. Uit de voorbereidende vergaderingen met het Strategisch Comité bleek duidelijk de nood aan een code van goede praktijk bij de inspectie van gebouwen. Een transparante definitie en bewaking van de inspectiekwaliteit is immers nodig, zowel wanneer de inspectie wordt uitbesteed als wanneer die door eigen mensen wordt uitgevoerd.

Een kwaliteitsvolle inspectie is de eerste stap in een duurzaam gebouwbeheer. Zonder meten, geen weten. De werkgroep zal onderzoeken wat een inspecteur moet kennen en kunnen, en wat zijn/haar precieze taak is. Vervolgens wordt ook gekeken aan welke kwaliteitscriteria de inspecteur en de inspectie moeten voldoen.

Wie graag wil meewerken aan deze werkgroep, of wie graag meer informatie wenst, kan contact opnemen met dhr. To Simons via to@gebouwbeheerder.be of 011/79.97.51.