De werkgroepen vormen het kloppende hart van Centrum Duurzaam Gebouwbeheer. Deze werkgroepen bestaan uit ervaringsdeskundigen en technische experts die zich buigen over specifieke problemen. Het doel is de ontwikkeling van concrete oplossingen voor concrete problemen.

 

Platform “Meerjarenonderhoudsplanning voor gebouwen van gemeenten en OCMW’s”