Vanwege het grote succes voegt WTCB nog twee data toe aan zijn winteropleidingen rond de behandeling tegen opstijgend vocht en waterdicht maken van ingegraven constructies. Deze opleidingsdagen, die elk een apart onderwerp hebben, gaan telkens door in Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder op woensdag 22 en 29 april 2015.

Volgens de statistieken van de afdeling Technisch advies van het WTCB maken vochtproblemen meer dan 20 % van de behandelde schadedossiers uit. Het bestaande gebouwenpark wordt – onder meer om energetische redenen – steeds vaker aan een grondige renovatie onderworpen. Hierbij is het van belang dat men eerst de aanwezige vochtproblemen aanpakt. Alleen dan zullen de gebouwen kunnen beantwoorden aan de hoge prestatie-eisen die er in de toekomst aan gesteld zullen worden.

Ook bij nieuwe gebouwen steken er echter dikwijls vochtproblemen de kop op. Soms gaat het om ‘klassieke’ problemen waarvoor er inmiddels al tal van beproefde oplossingen voorhanden zijn. In bepaalde andere gevallen vloeien de problemen daarentegen voort uit het gebruik van specifieke innovatieve bouwsystemen en -technieken die erop gericht zijn om de energieprestaties of de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren, maar die de uitvoering van de traditionele vochtbeschermende voorzieningen bemoeilijken.

Tijdens de eerste cursusavond geven specialisten van WTCB een overzicht van de meest voorkomende vochtproblemen. Een juiste analyse is immers essentieel voor het vinden van een remedie. Vervolgens gaan ze in op de beschikbare technieken om opstijgend vocht in bestaande gebouwen aan te pakken in het kader van de herziening van de TV 210 ‘Vocht in gebouwen’. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het thema zoutanalyse, de hygroscopiciteitsproblemen die hiermee gepaard kunnen gaan en de eventuele oplossingen hiervoor.

Tijdens de tweede avond komt de focus te liggen op de detaillering van nieuwe gebouwen om vochtproblemen te voorkomen. De sprekers tonen daarbij aan in welke mate de gestage verstrenging van de prestatie-eisen
voor nieuwe gebouwen de detaillering ervan beïnvloedt. Ze leggen de focus op de principes voor een waterdichte kelder aan de hand van de nieuwe TV 250 ‘Referentiedetails voor ingegraven constructies’. Tot slot lichten ze ook de detaillering van spouwmuren toe, en in het bijzonder de mogelijke maatregelen om infiltraties en oppervlaktecondensatie te voorkomen.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u hier terecht.