De digitalisering van de bouwsector is volop aan de gang. Bedrijven hebben in deze context geen andere keuze meer: het gebruik van ICT is immers nodig geworden om hun concurrentievermogen veilig te stellen. Het WTCB speelt al jaren een voortrekkersrol bij de informatisering van het bouwproces. Het heeft zo recent beslist om een nieuw Technisch Comité BIM & ICT op te richten dat rond dit thema de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten in gang zal zetten en de desbetreffende normalisatieactiviteiten zal opvolgen.

 

Om deze activiteiten verder uit te bouwen, is de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken van het WTCB op zoek naar een architect (m/v), industrieel ingenieur bouwkunde (m/v) of ingenieur-architect (m/v) met een sterke interesse in het bouwproces in het algemeen en in de toepassing van BIM (Building Information Modelling) in het bijzonder.

 

Samen met een team van ingenieurs en informatici zal zijn/haar taak erin bestaan om het gebruik van BIM verder ingang te laten vinden in de bouwsector. Daarnaast zal deze persoon meehelpen bij de sturing en ondersteuning van de activiteiten van het nieuwe Technische Comité ‘BIM & ICT’ en zal hij/zij optreden als BIM-adviseur voor bouwbedrijven. De nieuwe WTCB-collega zal ook betrokken worden bij alle onderzoeks- en informatieprojecten rond BIM – in nauwe samenwerking met de andere BIM-experten van het WTCB. Alle informatie en solliciteren via http://jobs.wtcb.be.